kn 869,00

Štap Daiwa Aqualite xh feeder

11788-427 štap Daiwa Aqualite xh feeder 4,20m 180,00gr 869,00kn…

detalji
kn 739,00

Štap Daiwa Powermesh feeder

11780-398 štap Daiwa Powermesh feeder 3,90m – 150gr 739,00kn…

detalji
kn 519,00

Štap Daiwa Black Widow feeder

11789-360 štap Daiwa Black Widow feeder 3,60m – 150 gr …

detalji
kn 599,00

Štap Daiwa Black Widow tele feeder

11574-395 štap Daiwa Black Widow tele feeder 3,90m – 120gr …

detalji
kn 549,00

Štap Daiwa Ninja feeder

11607-360 štap Daiwa Ninja feeder 3,60m 80-220gr. 549,00kn 11607-390 štap...

detalji
kn 439,00

Štap Okuma Custom Black Feeder

CB-F-1003MH – Štap Okuma Custom Black Feeder 300cm, do 80g …

detalji
kn 239,00

OKUMA g- Force Feeder

49791 – OKUMA g- Force Feeder 49791 – OKUMA g- …

detalji
kn 339,00

Okuma Revenger Feeder

29360- Okuma Revenger Feeder 29360- Okuma Revenger Feeder – 339,00...

detalji
kn 335,00

Okuma Ceymar Match

58058 – Okuma Ceymar Match 3 sec 3,90 m 5-25...

detalji
kn 425,00

Okuma Ceymar Feeder

57808 – Okuma Ceymar Feeder 3 sec 3,60 m 60-120...

detalji
kn 439,80

OKUMA TRIO SX BOLO

TRS-BO-5005M OKUMA TRIO SX BOLO MT5 5-25 g. 586,40...

detalji
kn 388,50

OKUMA AVENGER BOLO

AV-BO-5005M OKUMA AVENGER BOLO MT5 8-22 g.…

detalji
kn 279,00

Okuma Astral Bolognese

42721 – Okuma Astral Bolognese 400 cm 30-70 gr 279,00...

detalji
kn 339,15

Okuma Solitron Match

42757 – Okuma Solitron Match 13“ 390 cm heavy 10-35...

detalji
kn 468,00

Okuma Solitron Feeder

42765 – Okuma Solitron Feeder Heavy 13“ 390 cm 50-100...

detalji